Top những công trình thân thiện với môi trường

Top những công trình thân thiện với môi trường
Chủ đầu tư: Địa chỉ:
Loại hình: Gia-tri-cuoc-song ,noi-that-phong-giam-doc. noi-that-phong-hop ,Tin Tức Chi phí dự kiến:
Số tầng:
Phong cách kiến trúc:
Đơn vị thiết kế: Năm thực hiện:

Cor, Miami

Nó có thể là một chút kỳ lạ tìm kiếm, nhưng tòa nhà này rất tiết kiệm năng lượng; các bong bóng lạ cung cấp thùng cho tua bin gió và nhà vườn.

BMW Welt, Munich

Mẫu thiết kế liên quan